# هموویژیلانس

هموویژیلانس

همو به معنای خون و vigilance به معنای مراقبت است و ترکیبمراقبت از خون به عنوان برگردان هموویژیلانس بکار می رود . در واقع هموویژیلانس به معنای مراقبت از دریافت کنندگان خون و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید