# بیماریهای_زنان_-پستان

تعریف حرفه پرستاری

پرستارحرفه ای، مسئول سلامتی وبهبودتمام افرادجامعه بوده ودربرنامه های پیشگیری ازبیماری وحفظ سلامتی مشارکت می نماید.همچنین خدمات بهداشتی وسایرخدمات تکنیکی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 249 بازدید