پرستاری،عشق میخواهد و بس...

الهی ،گاهی ...نگاهی

باورکنن به لهجه خراسانی -آرزوهای پرستاری در قالب شعر خراسانی

    ورمگن دنیا به کام ما مره باور کنن                                حال ما بهترتر از حالا مره باورکنن  تعرفه کارانه ها بگذار تا تصویب ره                               پولت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
شهریور 96
1 پست
اسفند 92
2 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
29 پست
دی 91
28 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست