پرستاری،عشق میخواهد و بس...

الهی ،گاهی ...نگاهی

از اسپرم تا تولد نوزاد ( تصویری)

    تخمک     یه قرار ملاقات... اما نه معمولی!     لوله فالوپ     دو اسپرم در تماس با تخمک     اسپرم برنده!     اسپرم       روز پنجم-ششم     روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید
شهریور 96
1 پست
اسفند 92
2 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
29 پست
دی 91
28 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست