گرایشهای کارشناسی ارشد پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری

این گرایش خود می تواند بصورت گرایشهای مختلف دنبال شود مانند داخلی-جراحی ، مدیریت ، کودکان ، روانی ، مادر و نوزاد ، بهداشت جامعه که معمولا بعد از قبولی در خود دانشگاه با تمایل دانشجویان مشخص می گردد.  مواد امتحانی شامل پرستاری داخلی جراحی، کودکان، روان پرستاری، بهداشت جامعه، بهداشت مادر و نوزاد، زبان عمومی می باشد.

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

تمرکز این رشته بر مراقبت از بزرگسالان بدحال می باشد مانند کسانی که در بخشهای اورژانس ، سی سی یو ، آی سی یو و دیالیز بستری می شوند. مواد امتحانی این گرایش شامل پرستاری مراقبت ویژه ، پرستاری داخلی جراحی ، بهداشت روان ، زبان عمومی می باشد.

کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان

مواد امتحانی شامل پرستاری کودکان ، پرستاری مراقبت ویژه ، بهداشت مادر و نوزاد ، برنامه کشوری شیر مادر و احیاء نوزاد ، واکسیناسیون و ارتقای سلامت مادر و نوزاد ، زبان عمومی می باشد. تمرکز این رشته بر مراقبت از نوزادان و اطفال متمرکز می باشد.

/ 1 نظر / 987 بازدید
حسین

سلام وبلاگ قشنگی دارین. متشکرم