پست های ارسال شده در تیر سال 1392

از اسپرم تا تولد نوزاد ( تصویری)

    تخمک     یه قرار ملاقات... اما نه معمولی!     لوله فالوپ     دو اسپرم در تماس با تخمک     اسپرم برنده!     اسپرم       روز پنجم-ششم     روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید