پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

اصطلاحات رایج پرستاری 2

V/S Vital Sign علائم حیاتی BP Blood Pressure فشار خون T Temperature درجه حرارت P Pulse نبض BS Blood Sugar قند خون FBS Fast Blood Sugar قند خون ناشتا CBC Cell Blood Count شمارش سلولهای خون Ax Axillary زیر بغل I.V Intravenous وریدی(از طریق ورید) I.M Intramuscular درون عضلانی S.C Subcutaneous زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 246 بازدید