پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

باورکنن به لهجه خراسانی -آرزوهای پرستاری در قالب شعر خراسانی

    ورمگن دنیا به کام ما مره باور کنن                                حال ما بهترتر از حالا مره باورکنن  تعرفه کارانه ها بگذار تا تصویب ره                               پولت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید