پرستاری یکی از دشوارترین شغل ها در جامعه امروز است

وروش ساکی روز دوشنبه در در همایش پرستاری آذربایجان غربی با عنوان قوانین بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری و چالش های پیشرو در ارومیه افزود: دشواری شغل پرستاری با هیچ شغل دیگری در جامعه امروز قابل مقایسه نیست که همگان به این امر اعتراف می کنند.

وی اضافه کرد: پرستاران با تلاش بسیار زیاد در فرآیند درمان در مراکز درمانی کشور، نقش بسیار قابل توجهی را ایفا می کنند که باید از این تلاش ها بسیار زیاد قدردانی کنیم.

وی با اشاره به نقش بسیار خوب سازمان نظام پرستاری در بهبود جایگاه پرستاران در کشور اظهار کرد: تا چند سال گذشته نظام پرستاری جایگاهی در عرصه بهداشت نداشت ولی با روی کار آمدن سازمان نظام پرستاری جایگاه این قشر پرتلاش در کشور بهبود یافته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد: با تلاش تمامی دستگاه های مرتبط و پرستاران ، جایگاه آنها بیش از پیش بهبود یافته و خدمات بهتری به این قشر ارائه شود.

/ 0 نظر / 16 بازدید