تعریف شغل پرستاری

تعریف و شناسایی شغل:

    لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX)
به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های
بهداشتی و درمانی است و نقش ارزنده او در پذیرش،آماده سازی،مراقبتهاوحمایتهای جسمی واجتمایی موردقبول همه است و بر هیچ کس پوشیده نیست.
 در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب
قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.

 

/ 1 نظر / 53 بازدید
فاطمه شهرکی

سلام لطفا رفرنس مطالبتون روقیدکنید