منابع جدید زبان عمومی در ارشد علوم پزشکی:


قابل توجه علاقمندان به شرکت در ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه :                                                                                                     اولین کتاب از منابع زبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در سال جدید کتاب Active Skills for Reading تالیفAnderson, A  می باشد (جلدهای 1 تا 4 توصیه شده است). انتشارات Thompson  سال 2008

رفرنس دوم از منابع جدید زبان ارشد پزشکی کتاب Interaction: Reading به نویسندگی KIRN, e و Hartman, P. انتشارات McGraw-Hill می باشد.

منبع سوم از منابع زبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کتابی با عنوان زبان انگلیسی برای دانشچویان پزشکی English for the Students of Medicine تالیف محمود رضا عطایی،  لیلا شجاع،  معصومه کفشگر سوته، ماندانا ذوالقدری انتشارات سمت می باشد.

کتاب چهارم از منابع زبان ارشد پزشکی که وزارت بهداشت توصیه کرده است Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing تالیف Seal, B انتشارات Cambridge Uni می باشد.

کتاب پنجم Improving Reading Skills تالیف: دکتر شکرپور ، دکتر مهبودی انتشارات جنگل است.

کتاب ششم از رفرنسهای زبان عمومی کنکور ارشد وزارت بهداشت Developing Reading Skills جلد اول تا سوم تالیف Markstein, L. and Hirasawa, L انتشارات Cambridge

/ 1 نظر / 258 بازدید
محمدرضا

سلام. خيلي کار خوبي ميکنيد که منابع رو براي دوستان اعلام کنيد. عالي