چرا به سزارین گفته میشه سزارین...؟!!کلمه سزار (عنوان پادشاهان قدیم روم) + ین (علامت صفت نسبی) و عبارت کلی به معنای" مانند سزار "میباشد - وابسته به سزار - مانند سزار . ودر اصطلاح می گویند به دلیل آنکه تولد ژول سزار قیصر روم (احتمالا" به دلیل جثه بزرگ )با مشکل مواجه شد ، برای اولین بار مجبور شدند مادر را بیهوش کرده و پهلویش را بشکافند و نوزاد (سزار) را از شکم مادر بیرون آورند به این عمل جراحی زایمان سزارین می گویند. البته در شاهنامه نیز آمده است که تولد رستم نیز به همین شیوه بوده است که چون رودابه مادر رستم رنجور و ناتوان از زایمان شد سیمرغ به زال گفت که پزشکی حاذق باید اورا بیهوش کند و با شکافتن پهلوی رودابه بچه را از شکم مادر بیرون بیاوردو سپس محل شکافته شده را بخیه کند و برخی معتقدند نام این نوع عمل جراحی را بجای "سزارین" می شد " رستمین" گذاشت.

برگرفته از کتاب تاریخچه سزارینتاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱٥ | ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : عصمت شادنام | نظرات ()
.: :.