ورمگن دنیا به کام ما مره باور کنن    

                           حال ما بهترتر از حالا مره باورکنن 

تعرفه کارانه ها بگذار تا تصویب ره   

                           پولت از پارو همش بالا مره باورکنن

 کور وشل وعینکی از شیفت شو کاری مره

                       کور مادر زاد هم بینا مره باور کنن

 از اضافه کاری وماموریت حرفی مزن  

                         کی دگه دنبال این کارا مره باور کنن

 هر چه که مجلس کنه تصویب ودولت رای بته    

           روز بعدش لازم الاجرا مره باورکنن

 دکترا تغیرشغل از دست بیکاری متن         

                     قحطی بیمار واویلا مره باور کنن

 ور سر یک دانه ی بیمار بین دکترا      

                            تو خیابو  یا مطب دعوا مره باور کنن

 کار وکسب دکترا همچی بره ازدم خراب     

                 وضعشا مثل پرستارا مره باورکن

 رشد  جمعیت چنو منفی بره که عاقبت         

                پاک آجر نون ماماها مره باور کنن

 دولت از خارج مگه بچه بره وارد کنه      

                   قحطی بچه د شهر ما مره باور کنن

 کم مره موشت ولگد وفحش ارباب رجوع      

             بین ما صلح وصفا امضا مره باورکنن

 بعد ازین بخش خصوصی با سواد وتجربه    

              ور سر کل همه استا مره باور کنن

 حق سختی شرایط کار ومسکن ،ارتقاء     

              شیفت در گردش نصیب ما مره باورکنن

 بعد ازین با عضویت درسازمان ICN       

                  نرس ما مشهور در دنیا مره با ور کنن

 بعد ازین هیات مدیره تربتی با جیب پر      

                  رو به خارج با هواپیما مره باور کنن

 تاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/٢ | ٤:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : عصمت شادنام | نظرات ()
.: :.